CV BankasıSosyal bilimler alanında yurtiçi veya yurtdışı denkliği kabul edilmiş bir doktora programından mezunsanız,

Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dille eğitim yapma usul ve esasları yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. bendindeki şartları taşıyorsanız,

Yurt içi veya yurtdışı en az bir araştırma projesinde görev almışsanız,

Özgeçmişinizi yükleyin bizde bilgileriniz olsun...

Özgeçmiş Oluştur